โยคะ หายใจ แบบปราณายามะ ส่งผลกับร่างกายอย่างไร

โยคะ หายใจ แบบปราณายามะ ช่วยเพิ่มขนาดปราณและให้พลังแก่ผู้ฝึกโยคะ และผู้ฝึกสมาธิกรรมฐาน การฝึกการหายใจในลักษณะนี้ส่งผลดีโดยตรงต่อร่างกาย จิตใจ

โยคะ หายใจ แบบปราณายามะ ส่งผลกับร่างกายอย่างไร Read More »